Museet har fået ny hjemmeside og denne hjemmeside vil ikke længere blive opdateret.
Vi ses på http:www.vestmuseum.dk

 
Særudstilling: "Konfirmation"
6. april - 20. december
I Danmark blev konfirmationen indført af Christian d. 6. i 1736. Det unge menneske skulle samtidig aflægge en tilfredsstillende kundskabsprøve for at kunne deltage i konfirmationen og dermed erhverve de borgerlige rettigheder, der var nødvendige for at kunne træde ud i livet eller "ind i de voksnes rækker".
Hvis man ikke var konfirmeret, mistede man desuden retten til at indgå ægteskab, til at være fadder og til at vidne, og man kunne også blive straffet, hvis man ikke inden sit 19. år var blevet konfirmeret. Skudsmålsbogen blev dog afskaffet ved lov i 1921, men uofficielt var den gradvist blevet afskaffet inden da. De unge mennesker der i vore dage konfirmeres har ikke det samme på spil som i gamle dage. I dag har konfirmationen udelukkende en religiøs betydning - og hvis man spørger de unge selv, betyder tøj og gaver også en del. Udstillingen vil belyse konfirmationens beklædning og betydning gennem tiderne. Hvordan skulle man se ud og hvad fik man i gave?